فارسی

نوشتن این کتاب در ماه مارس سال ۲۰۱۸ آغاز شده و هدف مستندسازی HTTP/3 و پروتکل آن است: QUIC. چرایی‌ها، نحوهٔ کارکرد، جزئیات پروتکل، راه‌اندازی‌ها و غیره.
این کتاب به‌طور کامل رایگان و مبتنی بر همکاری است، بدین صورت که هر کسی مایل باشد می‌تواند یاری رساند.

پیش‌نیازها

از خوانندهٔ این کتاب انتظار می‌رود درک پایه از شبکهٔ TCP/IP، اصول اولیهٔ HTTP و وِب داشته باشد. برای درک و بدست آوردن دیدی بهتر در خصوص HTTP/2 مطالعهٔ http2 explained پیشنهاد می‌شود.

نویسنده

این کتاب توسط دنیل استنبرگ تهیه و آغاز شده است. دنیل پایه‌گذار و توسعه‌دهندهٔ ارشد curl، رایج‌ترین ابزارِ استفاده شده به‌عنوان HTTP client است. دنیل بیش از دو دهه با، و بر روی، پروتکل‌های HTTP و Internet کار کرده و همچنین نویسندهٔ کتاب http2 explained است.

خانه

صفحهٔ اصلی این کتاب در نشانی daniel.haxx.se/http3-explained قابل دسترس است.

یاری‌رسانی

در صورت مشاهدهٔ هر گونه اشتباه، سهو و از قلم‌افتادگی، مشکل و یا موردی در نحوهٔ نوشتار و یا نگارش، خواهشمند است نسخه‌ای اصلاح‌شده از بند مربوطه را برای ما ارسال کنید تا آن را اعمال و به‌روز کنیم. همچنین از هرکس که یاری رساند به‌صورت رسمی تقدیر خواهد شد. به امید بهتر کردن و کامل‌تر ساختن این دبیزه.
ترجیحاً، یا مشکل مربوطه را در errors و یا به‌عنوان pull requests بر روی صفحهٔ GitHub کتاب ثبت کنید.

پروانه

این دبیزه و تمامی متعلقات تحت نسخهٔ چهارم اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه (Creative Commons) به انتشار رسیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحهٔ Creative Commons Attribution 4.0 license مراجعه کنید.
Last modified 2yr ago