فارسی

نوشتن این کتاب در ماه مارس سال ۲۰۱۸ آغاز شده و هدف مستندسازی HTTP/3 و پروتکل آن است: QUIC. چرایی‌ها، نحوهٔ کارکرد، جزئیات پروتکل، راه‌اندازی‌ها و غیره.

این کتاب به‌طور کامل رایگان و مبتنی بر همکاری است، بدین صورت که هر کسی مایل باشد می‌تواند یاری رساند.

پیش‌نیازها

از خوانندهٔ این کتاب انتظار می‌رود درک پایه از شبکهٔ TCP/IP، اصول اولیهٔ HTTP و وِب داشته باشد. برای درک و بدست آوردن دیدی بهتر در خصوص HTTP/2 مطالعهٔ http2 explained پیشنهاد می‌شود.

نویسنده

این کتاب توسط دنیل استنبرگ تهیه و آغاز شده است. دنیل پایه‌گذار و توسعه‌دهندهٔ ارشد curl، رایج‌ترین ابزارِ استفاده شده به‌عنوان HTTP client است. دنیل بیش از دو دهه با، و بر روی، پروتکل‌های HTTP و Internet کار کرده و همچنین نویسندهٔ کتاب http2 explained است.

خانه

صفحهٔ اصلی این کتاب در نشانی daniel.haxx.se/http3-explained قابل دسترس است.

یاری‌رسانی

در صورت مشاهدهٔ هر گونه اشتباه، سهو و از قلم‌افتادگی، مشکل و یا موردی در نحوهٔ نوشتار و یا نگارش، خواهشمند است نسخه‌ای اصلاح‌شده از بند مربوطه را برای ما ارسال کنید تا آن را اعمال و به‌روز کنیم. همچنین از هرکس که یاری رساند به‌صورت رسمی تقدیر خواهد شد. به امید بهتر کردن و کامل‌تر ساختن این دبیزه.

ترجیحاً، یا مشکل مربوطه را در errors و یا به‌عنوان pull requests بر روی صفحهٔ GitHub کتاب ثبت کنید.

پروانه

این دبیزه و تمامی متعلقات تحت نسخهٔ چهارم اجازه‌نامهٔ مشترکات خلاقانه (Creative Commons) به انتشار رسیده است. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحهٔ Creative Commons Attribution 4.0 license مراجعه کنید.

Last updated