پروتکل QUIC چطور کار می‌کند

این بخش، بدون توضیح دقیق بیت‌ها و بایت‌ها، نحوهٔ کارکرد عناصر اصلی ساخت پروتکل انتقال QUIC را شرح می‌دهد. اگر قصد دارید تا پشتهٔ QUIC خودتان را پیاده‌سازی کنید، این توضیحات باید یک درک کلی به شما بدهد، اما برای تمامی جزئیات، به پیش‌نویس‌ها و RFC های کارگروه مهندسی اینترنت (IETF) مراجعه کنید.

۱. یک اتصال برقرار کنید

۲. ... که شامل امنیت TLS باشد

۳. سپس از جریان‌ها استفاده کنید

Last updated