مطمئن

در حالی که UDP روش انتقال مطمئنی نیست، QUIC لایه‌ای بالای UDP قرار می‌دهد که موجب قابلیت اطمینان می‌شود. انتقال مجدد بسته‌ها، نظارت تراکم، pacing و امکانات دیگری که در TCP موجود است بدین جهت ارائه می‌شود.

داده‌ای که از طریق QUIC از یک پایانه ارسال شده است، مادامی که اتصال برقرار باشد، دیر یا زود در پایانهٔ دیگر ظاهر خواهد شد.

Last updated