پردازش

پروتکل QUIC نخست توسط Jim Roskind در Google طراحی شد و ابتدا در سال ۲۰۱۲ پیاده سازی شد، و در سال ۲۰۱۳ به طور عمومی انتشار یافت هنگامیکه آزمایشات Google گسترش یافت.

در آن زمان، کماکان مدعی بودند که QUIC مخففی برای "Quick UDP Internet Connections" است، گرچه امروزه دیگر اینطور نیست و از همان زمان رد شد.

شرکت Google این پروتکل را پیاده‌سازی کرد و سپس آنرا در مرورگر متداول خود (Chrome) و همچنین سرویس‌های مرسوم و پُرکاربَرِ خود (همچو YouTube، Gmail، Google Search و غیره) گسترش داد. آنها نسخه‌های پروتکل را به طور مداوم تکرار کردند و با گذر زمان ثابت کردند که این پروتکل برای تعداد زیادی از کاربران به طرزی قابل اعتماد مناسب بوده و درست کار می‌کند.

در ژوئن ۲۰۱۵، اولین پیش نویس اینترنتی QUIC برای استاندارد سازی به IETF فرستاده شد، اما تا اواخر سال ۲۰۱۶ به طول انجامید تا گروهی از متخصصانِ QUIC مور تأیید قرار گیرد و آغاز به کار کند. اما بعد از آن سریعاً رشد کرد و مورد توجه تعداد زیادی از گروه‌ها قرار گرفت.

در سال ۲۰۱۷، به نقل از مهندسین QUIC در Google تقریباً حدود ۷٪ از کل ترافیک اینترنت از این پروتکل استفاده می‌کرده‌اند. نسخه‌ی Google این پروتکل.

Last updated