چرا QUIC

کلمه QUIC یک اسم است و مخفف شده عبارت دیگری نیست. این کلمه دقیقا مانند کلمه‌ی انگلیسی 'quick' تلفظ می‌شود.

از بسیاری جهات، QUIC همان چیزی است که می‌توان آن را روشِ نوینی برای پیاده‌سازی یک پروتکل انتقال داده امن و قابل اعتماد دانست، به گونه‌ای که مناسب پروتکلی مانند HTTP باشد. به علاوه این روش می‌تواند بسیاری از نقاط ضعف در راه‌اندازی پروتکل HTTP/2 بر روی TCP و TLS را بهبود بخشد. در واقع QUIC را میتوان گام منطقی بعدی در سیر تکامل نحوه انتقال اطلاعات بر بستر وب دانست.

قابل ذکر است که QUIC فقط به انتقال اطلاعات توسط پروتکل HTTP محدود نمی‌شود. احتمالا تمایل به افزایش سرعت انتقال اطلاعات و تحویل وِب به کاربران نهایی مهمترین دلیلی بوده که در ابتدا منجر به ایجاد این پروتکلِ انتقالِ جدید شده است.

بنابراین چرا یک پروتکل انتقال جدید ایجاد می‌شود و چرا این پروتکل جدید بر بستر UDP ایجاد می‌شود؟

QUIC logo