Prioritizare

Unul dintre frame-urile fluxurilor HTTP/3 se numește PRIORITY. Este folosit ca să se stabilească prioritatea și dependințele pe un flux într-un mod similar cu modul de funcționare din HTTP/2.

Frame-ul poate stabili că un flux specific depinde un alt flux specific și poate da unui anumit flux "greutate".

Unui flux dependent ar trebui să îi fie alocate resurse ori dacă toate celelalte fluxuri de care depinde sunt închise sau dacă nu este posibil să progreseze.

O greutate a fluxului este o valoarea între 1 și 256 și este specificat ca fluxuri cu același părinte ar trebui să aibă alocate resurse proporțional pe baza greutății lor.

Last updated