تجربه از HTTP/2

مشخصات HTTP/2 توسط RFC 7540 در ماه مِه سال ۲۰۱۵، یک ماه قبل از آنکه QUIC برای اولین بار به IETF آورده شود انتشار یافت.

همراه با HTTP/2، مبانی تغییرات HTTP وضع شد و گروهی که HTTP/2 را ساختند این ذهنیت را داشتند که این امر به فرایند نوسازی نسخه‌های جدیدتر HTTP کمک می‌کند تا سریعتر از زمانی باشند که برای رفتن از نسخه ۱ به ۲ به طول انجامید (حدود ۱۶ سال).

با استفاده از HTTP / 2، کاربران و بسته‌های نرم افزاری به این ایده رسیدند که دیگر نمی‌توان انتظار داشت که HTTP با پروتکلی مبتنی بر متن به صورت زنجیره‌ای اجرا شود.

نام "HTTP بر روی بستر QUIC" در نوامبر ۲۰۱۸ به HTTP/3 تغییر یافت.

Last updated