HTTP/3

După cum am menționat mai devreme, primul și principalul protocol de transfer peste QUIC este HTTP.

La fel cum HTTP/2 a fost introdus pentru a transfera HTTP într-un mod complet nou, HTTP/3 introduce, din nou, o modalitate nouă de a transfera HTTP prin rețea.

HTTP încă păstrează aceleași paradigme și concepte ca înainte. Încă există headere și un body, există o cerere și un răspuns. Există verbe, cookie-uri și caching. Ce se schimbă, în principal, în HTTP/3 este cu sunt transmișii biții către partea cealaltă a comunicației.

Ca să se poată face HTTP peste QUIC, a fost nevoie de anumite schimbări, iar asta numim acum HTTP/3. Aceste schimbări au fost necesare din cauza naturii diferite a QUIC față de TCP. Aceste schimbări incluc:

  • în QUIC, fluxurile sunt susținute de transferul în sine, în timp ce în HTTP/2 fluxurile sunt făcute în cadrul layer-ului HTTP.

  • Din cauză că fluxurile sunt independente unul față de celălalt, protocolul pentru compresia headere-lor folosit pentru HTTP/2 nu a putut fi folosit fără a crea o situație de blocare a capului de stivă.

  • Fluxurile QUIC sunt puțin diferite de fluxurile HTTP/2. Secțiunea HTTP/3 va detalia, oarecum, asta.

Last updated