جریان‌ها

همانند SCTP، SSH و HTTP/2، پروتکل QUIC شامل جریان‌های منطقی جداگانه‌ای درون اتصال‌های فیزیکی است. تعدادی از جریان‌های موازی که می‌توانند بدون آنکه جریان‌های دیگر را تحت تاثیر قرار دهند بطور همزمان انتقالِ داده بر روی یک اتصال واحد را انجام دهند.

یک اتصال یک چیدمانِ مذاکره شده بین دو پایانه است همانند حالتی که یک اتصال TCP کار می‌کند. یک اتصال QUIC، به یک پورت UDP و آدرس IP انجام می‌گیرد، اما پس از برقراری ارتباط آن اتصال توسط "شناسهٔ اتصال" شناخته می‌شود.

بر روی یک اتصال برقرار شده، هردو طرف می‌توانند جریانی بسازند و داده را به پایانهٔ دیگر انتقال دهند. جریان‌ها به شکلی مرتب دریافت می‌شوند و قابل اطمینان هستند، اما جریان‌های مختلف می‌توانند نامنظم دریافت شوند.

پروتکل QUIC کنترل جریان بر روی هر دوی اتصال و جریان‌ها را ارائه می‌دهد.

جزئیات بیشتر را در بخش‌های اتصالات و جریان‌ها ببینید.

Last updated