دست‌دهی‌های سریع

پروتکل QUIC هر دو نحوه اتصال 0-RTT و 1-RTT را ارائه می‌دهد، بدین معنا که در بهترین حالت QUIC نیازی به round-trip اضافی به‌هنگام برقراری اتصال ندارد. روش سریع‌تر، دست‌دهی 0-RTT، تنها زمانی کار می‌کند که یک اتصالِ از پیش برقرار شده با یک میزبان وجود داشته باشد و یک secret از آن اتصال cache شده باشد.

دادهٔ اولیه

پروتکل QUIC به کارخواه اجازه می‌دهد تا دادهٔ موجود از دست‌دهی 0-RTT را شامل شود. این ویژگی به کارخواه این امکان را می‌دهد تا داده را هر چه سریع‌تر به جفت خود برساند، و البته از این رو همچنین این امکان را به سرور می‌دهد تا حتی پاسخ‌دهی و ارسال داده در مرحلهٔ برگشت را زودتر انجام دهد.

Last updated