TLS 1.3

امنیت انتقالِ استفاده شده در QUIC از TLS 1.3 استفاده می‌کند (RFC 8446) و هرگز هیچ اتصال رمزگذاری نشده‌ای در QUIC وجود ندارد.

پروتکل TLS 1.3 نسبت به نسخه‌های پیشین TLS برتری‌هایی دارد که البته یک دلیل اصلی استفاده از آن در QUIC این است که نسخهٔ 1.3 دست‌دهی را به نحوی تغییر داده است تا شامل roundtrip های کمتری باشد. این امر تأخیر در پروتکل را کاهش می‌دهد.

نسخهٔ پیشین QUIC گوگل از یک رمزنگاری سفارشی استفاده می‌کرد.

Last updated