پروتکل انتقال ابرمتن نگارش ۳ (fa/HTTP/3)

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، HTTP اولین و مهم‌ترین پروتکل برای انتقال بر روی بستر QUIC است.

بسیار شبیه به هنگامیکه HTTP/2 معرفی شده بود تا HTTP را به شیوه‌ای کاملاً جدید انتقال‌دهی کند، HTTP/3 دارد دوباره راهی جدید را برای ارسال HTTP از طریق شبکه معرفی می‌کند.

پروتکل HTTP هنوز هم همچون گذشته دارد همان الگو‌ها و نمونه‌ها را حفظ می‌کند. سرایند‌ها هستند و یک بدنه، یک درخواست هست و یک پاسخ. دستورالعمل‌ها، کوکی‌ها و حافظه نهان وجود دارد. آنچه که اساساً تغییر می‌کند با HTTP/3 این است که چگونه بیت‌ها به آن سوی ارتباط ارسال می‌شوند.

به منظورِ انجامِ HTTP بر روی QUIC، تغییراتی لازم بود و حاصل آن چیزیست که امروزه HTTP/3 می‌نامیم. این تغییرات نیاز بود، بدلیل طبیعت متفاوت QUIC در مقابل TCP. این تغییرات به شرح زیر هستند:

 • در QUIC جریان‌ها توسط خودِ انتقال فراهم می‌گردند، حال آنکه در HTTP/2

  جریان‌ها داخل لایه‌ی HTTP صورت میگرفتند.

 • بخاطر آنکه جریان‌ها از یکدیگر مستقل‌اند، پروتکلِ فشرده‌سازیِ

  سرایندِ استفاده شده برای HTTP/2 نمی‌توانست بدون آنکه موجبِ یک موقعیت مسدود

  کننده‌ی سر شود استفاده گردد.

 • جریان‌های QUIC کمی نسبت به جریان‌های HTTP/2 متفاوت هستند. بخش HTTP/3

  تا حدی این جزئیات را پوشش خواهد داد.

Last updated