اتصال‌ها از TLS استفاده می‌کنند

بلافاصله بعد از اولین بسته‌ای که اتصال را برقرار می‌کند، آغازگر یک قاب رمزنگاری ارسال می‌کند که شروع به تنظیم دست‌دهی لایهٔ امن می‌کند. لایهٔ امنیت از امنیت TLS 1.3 استفاده می‌کند.

هیچ راهی برای انصراف یا جلوگیری از استفادهٔ TLS برای یک اتصال QUIC وجود ندارد. این پروتکل، جهت جلوگیری از استخوان‌سازی، به نحوی طراحی شده است تا دستکاری در آن برای دستگاه‌های میانی دشوار باشد.

Last updated