انتقال و کاربرد

پروتکل IETF QUIC یک پروتکل انتقال است، که در بالای آن پروتکل‌‌های کاربردی دیگر می‌توانند استفاده شوند. پروتکل اصلی لایهٔ کاربرد HTTP/3 (یا h3) است.

لایهٔ انتقال از اتصال‌ها و جریان‌ها پشتیبانی می‌کند.

نسخهٔ پیشین QUIC گوگل، انتقال و HTTP را همراه با یکدیگر به شکلی همه‌کاره دارا بود و بیشتر یک پروتکل ارسال برای قاب‌های (frame) پروتکل HTTP/2 بر روی بستر UDP با هدف خاص بود.

Last updated