امن

پروتکل QUIC همیشه امن است. هیچ نسخهٔ متن‌آشکاری از این پروتکل وجود ندارد، پس برای مذاکرهٔ یک اتصال QUIC باید رمزنگاری و امنیت همراه با TLS 1.3 صورت بگیرد. همانطور که در بالاتر آمد، این امر مانع از استخوان‌سازی (به معنای از بین رفتن انعطاف پذیری و امکان توسعه) و همینطور دیگر موانع و رفتار‌های خاص می‌شود و همچنین اطمینان حاصل می‌کند تا QUIC تمام عوامل ایمنی HTTPS که کاربران وب انتظارش را دارند دارا باشد.

تنها تعداد کمی بستهٔ دست‌دهی اولیه وجود دارد که به صورت آشکارا پیش از آغاز مذاکرهٔ پروتکل‌های رمزنگاری ارسال می‌شوند.

Last updated