امن

پروتکل QUIC همیشه امن است. هیچ نسخه‌ی متن‌آشکاری از این پروتکل وجود ندارد پس برای مذاکره‌ی یک اتصال QUIC باید رمزنگاری و امنیت همراه با TLS 1.3 صورت بگیرد. همانطور که در بالاتر آمد، این مانع از استخوان سازی (به معنای از بین رفتن انعطاف پذیری و امکان توسعه) و همچنین دیگر موانع و رفتار‌های خاص می‌شود - و همچنین اطمینان حاصل می‌کند تا QUIC تمام عوامل ایمنی HTTPS که کاربران وب انتظارش را دارند داشته باشد.

تنها تعداد کمی بسته دست‌دهی اولیه وجود دارند که به صورت آشکارا پیش از آغاز مذاکره پروتکل‌های رمزنگاری ارسال می‌شوند.