تأخیرِ کاهش یافته

QUIC هم دست‌دهی 0-RTT و هم دست‌دهی 1-RTT را ارائه می‌کند که باعث کاهش زمان لازم برای مذاکره و برقراری اتصال جدید می‌شود. مقایسه شود با دست‌دهی سه‌گانه‌ی TCP.

علاوه بر آن، QUIC از همان ابتدا ”داده‌های اولیه“ را که برای پذیرفتن داده‌های بیشتر صورت می‌پذیرد و نسبت به TCP Fast Open هم سریعتر بکار گرفته می‌شود پشتیبانی می‌کرد.

با مفهموم جریان، یک اتصال به میزبان بدون آنکه ابتدا نیازی به انتظار کشیدن برای پایانِ اتصالِ موجود داشته باشد بی‌درنگ می‌تواند صورت پذیرد.

قابلیت TCP Fast Open مشکل ساز است

قابلیت TCP Fast Open برای اولین بار در تاریخ دسامبر ۲۰۱۴ به عنوان RFC 7413 منتشر شد. این مشخصات واصفِ چگونگی انتقال داده‌ها توسط نرم‌افزار به سمت کارساز، به نحوی که در همان اولین بسته‌ی TCP SYN دریافت شوند، است.

پشتیبانی فعلی برای این ویژگی زمان بسیار برده است و حتی امروزه در ۲۰۱۸ نیز پر از مشکلات و مسائل است. پیاده‌‌سازانِ پشته‌ی TCP و همچنین برنامه‌هایی که سعی در بهره‌وری از این ویژگی دارند مشکلاتی داشته‌اند - هردو در فهمیدن آنکه در کدام نسخه از سیستم عامل سعی بر فعالسازی آن داشته باشند و همچنین در فهم آنکه چگونه با ملایمت و موقرانه کنار بکشند و هنگام بروز مشکلات با آن مقابله کنند. چندین شبکه به مداخله در ترافیک TFO شناخته شده‌اند و آنها بدین ترتیب چنین دست‌دهی‌های TCP را عمداً تخریب کرده‌اند.