În aceeași ordine

QUIC garantează livrarea în aceeași ordine a fluxurilor în sine, dar nu și între fluxuri. Asta înseamnă că fiecare flux va trimite informații și va menține ordinea informațiilor, dar fluxurile pot ajunge la destinație în altă ordine decât cea în care au fost trimise de la sursă.

De exemplu: fluxul A și B suntr transferate de la server către un program. Fluxul A este început primul și apoi fluxul B. În QUIC, un pachet pierdut afectează doar fluxul căruia îi aparține. Dacă fluxul A pierde un pachet, dar fluxul B nu, fluxul B își poate continua și finaliza transferul, în timp ce pachetul pierdut de fluxul A este retransmis. Acest lucru nu era posibil cu HTTP/2.

Ilustrat aici cu două fluxuri, unul galben și unul albastru, trimise între două sisteme QUIC, peste o singură conexiune. Fluxurile sunt independente și pot ajunge la destinație într-o ordine diferită, dar fiecare dintre ele este livrat cu siguranță.

Last updated