دست‌دهی‌های سریع

پروتکل QUIC نحوه اتصال 0-RTT و 1-RTT را ارائه می‌دهد، بدین معنا که در بهترین حالت QUIC نیازی به round-trip اضافی به هنگام برقراری اتصال ندارد. روش سریع‌تر بین این دو، دست‌دهی 0-RTT، تنها زمانی کار می‌کند که یک اتصال از قبل با یک میزبان برقرار شده باشد و یک secret از آن اتصال cache شده باشد.

داده اولیه

پروتکل QUIC به کارخواه اجازه می‌دهد تا داده‌ی موجود از دست‌دهی 0-RTT را شامل شود. این ویژگی به مخاطب این امکان را می‌دهد تا داده را هر چه سریع‌تر به همتای خود برساند، و البته همچنین سپس این امکان را به سرور می‌دهد تا حتی پاسخ‌دهی و ارسال داده در مرحله‌ی برگشت را زودتر انجام دهد.