پروتکل TLS 1.3

امنیت انتقال استفاده شده در QUIC از TLS 1.3 استفاده می‌کند (RFC 8446) و هرگز هیچ اتصال رمزگذاری نشده‌ای در QUIC وجود ندارد.

پروتکل TLS 1.3 نسبت به نسخه‌های پیشین TLS برتری‌هایی دارد که البته دلیل اصلی استفاده از آن در QUIC اینست که نسخه‌ی ۱.۳ دست‌دهی را به نحوی تغییر داده است تا شامل roundtrip های کمتری باشد. این امر تاخیر در پروتکل را کاهش می‌دهد.

نسخه‌ی پیشین QUIC گوگل از یک رمزنگاری سفارشی استفاده می‌کرد.