سطح انتقال و کاربرد

پروتکل IETF QUIC یک پروتکل انتقال است، که در بالای آن پروتکل‌‌های کاربرد دیگر می‌توانند استفاده شوند. پروتکل اولیه لایه‌ی کاربرد HTTP/3 - یا (h3) - است.

لایه‌ انتقال از اتصال‌ها و جریان‌ها پشتیبانی می‌کند.

نسخه‌ی پیشین QUIC گوگل، انتقال و HTTP را همراه با یکدیگر به شکلی همه‌کاره دارا بود و بیشتر یک پروتکل ارسالِ قاب‌های (frame) پروتکل HTTP/2 بر روی UDP با هدف خاص بود.