اتصال‌ها از TLS استفاده می‌کنند

بلافاصله بعد از اولین بسته‌ای که اتصال را برقرار می‌کند، آغازکننده یک قابِ رمزگذاری شده ارسال می‌کند که شروع به برقراری دست‌دهی لایه‌ی امن می‌کند. لایه‌ی امنیت از امنیت TLS 1.3 استفاده می‌کند.

هیچ راه خروج یا جلوگیری از استفاده‌ی TLS برای یک اتصال QUIC وجود ندارد. این پروتکل به نحوی طراحی شده است تا مداخله‌ و نفوذ برای دستگاه‌های میانی دشوار باشد، تا به جلوگیری از تغییرات و استخوان سازی زودرس پروتکل کمک کند.