فضای کاربر

پیاده‌سازی یک پروتکل انتقال در فضای کاربر کمک به نسخه‌دهی و توسعه‌ی سریع‌تر پروتکل می‌کند، چرا که نسخه‌دهی و تکامل یافتن پروتکل بدون ناگزیر ساختن کارخواه و کارگزار به بهنگام در آوردن هسته‌‌ی سیستم عامل‌هایشان به جهت استفاده و قرار دادن نسخه‌های جدید نسبتاً ساده خواهد بود.

هیچ چیز در QUIC مانع از پیاده‌سازی و در اختیار گذاشتن آن توسط هسته‌ی سیستم عامل در آینده نمی‌شود، در صورتی که کسی فکر کند می‌تواند ایده خوبی باشد.

پیاده‌سازی‌های فراوان

یک تأثیر آشکار از پیاده‌سازی یک پروتکلِ انتقال در فضای کاربر این است که می‌توانیم انتظار دیدن پیاده‌سازی‌های مستقل فراوانی را داشته باشیم.

نرم‌افزار‌های مختلف احتمالاً شامل (یا لایه‌ بالا) پیاده‌سازی‌های مختلف HTTP/3 و QUIC برای آینده‌ی قابل پیش‌بینی خواهند بود.